0
office@bgdrc.com  
 Tel: 060 380 30 50 Ulica:Kraljevića Marka 21
Radno vreme servisa: Pon - Pet, 9:00h - 16:30h
laptop servis racunara
desktop servis racunara
servis racunara softver
servis racunara spašavanje podataka

Napravi narudžbu

DOSTAVA

300,00 Dinara

UKUPNO

0

(PDV je uračunat u cenu)

Odaberite način plaćanja:

Pre isporuke, prodavac će Vas kontaktirati da potvrdite kupovinu, zato je neophodno da ostavite validne podatke.

Troškove dostave plaća Kupac, zajedno sa poručenim proizvodom ili proizvodima i kupoprodajnu cenu uvećanu za vrednost dostave plaća kuriru prilikom preuzimanja pošiljke.

Klikom na dugme naruči potvrđujem da sam pročitao i da prihvatam procedure i uslove kupovine

SPASAVANJE PODATAKA

Bgd racunarski centar Vraćanje ili oporavak podataka

Servis računara BGD računarski centar nudi vam uslugu spasavanje podataka sa svih vrsta memorijskih jedinica (hard disk, SSD disk, USB, SD kartica, i dr.).

Spasavanje podataka je proces oporavka podataka sa memorijskog medija kada pristup podacima normalnim putem nije omogućen. Potreba za spasavanjem podataka može nastati usled fizičkog oštećenja medija ili usled logičkog kvara koji sprečava pristup operativnom sistemu. Osim usled fizičkog oštećenja i logičkog kvara, do gubitka podataka može doći i usled preteranog zapisivanja podataka. Takođe sve veća žurba i tempo života dovode do slučajnog brisanja podataka pa tako i do potrebe za vraćanjem ili oporavakom podataka.

U servisu računara BGD računarski centar radimo dve vrste spasavanja podataka. Prva je takozvani meki oporavak podataka koji znači da se podaci mogu oporaviti pomoću softvera. Ovo vraćanje ili oporavak podataka ne odnosi se na operacije popravke ili zamene hardvera. Usluga mekog oporavka podataka obuhvata spasavanje podataka usled: pogrešnog brisanja, pogrešnog formatiranja, izostanka particije, pogrešnog kloniranja, greškom izbrisanih orginalnih podataka, brisanja ili prepisivanja nekim zlonamernim programom ili grešaka nastalih u čitanju. Druga vrsta usluge spasavanje podataka je kada do gubitka dolazi usled fizičkog oštećenja gde primenjujemo zamenu delova hardvera.

Bez obzira na to kojom metodom čitamo sektore na neispravnoj memorijskoj jedinici, spasavanje podataka je usluga kojom se oporavljeni podaci ponovo sastavljaju u korisne datoteke. Ovo spasavanje podataka radi se u servisu računara pomoću specijalnog softvera. Oporavljene datoteke zapisuju se na drugi medij za vraćanje korisniku. Postoji niz slučajeva u kojima se podaci ipak ne mogu povratiti, kao što su: fizičko uništenje memorijske jedinice, demagnetizacija diska, prepisivanje podataka tako da se ne mogu oporaviti. 

Ukoliko dođe do gubitka ili brisanja podataka, potrebno je brzo reagovati, ne prepisivati disk sa novim podacima, nego potražiti pomoć servisa i uslugu spasavanje podataka.

Kvarovi i spasavanje podataka sa hard diska

Kvarovi na hard diskovima mogu biti trenutni i potpuni, progresivani ili ograničeni. Podaci mogu biti potpuno uništeni, delimično uništeni ili potpuno nadoknadivi. Redovan servis računara i ispravna dijagnostika utvrdiće kvar na hard disku, eventualno otkloniti gubitak podataka i izbeći spasavanje podataka sa hard diska.

 Neki od kvarova na hard diskovima:

 • Oštećenje elektronskih komponenti ili konektora na štampanoj ploči (PCB)
 • Neispravan S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology)
 • Oštećen firmver
 • Neispravljena greška u fabričkom firmveru
 • Oštećenje „sistemskih oblasti“ diska koje se koriste za kalibraciju, testiranje, čuvanje firmvera i tabela parametara
 • Kvar motora ili zavojnice (npr. kratak spoj, otvoreni krug)
 • Pomeranje diska ili pogrešno poravnanje
 • Oštećenje glave
 • Pregrevanje

Spasavanje podataka sa hard diska je proces koji može da traje i po nekoliko dana. Spasavanje podataka metodom mekog oporavka vrši se u servisu računara primenom najsavremenijih softverskih rešenja.

Usluga spasavanje podataka gde je potrebna zamena delova

Usluga spasavanje podataka sa hard diska gde je potrebna zamena delova vrši se nakon detaljne dijagnostike i procene uspešnosti. U slučaju neispravnog diska, površina diska može biti oštećena, ali i ne mora. Ako površina diska nije fizički oštećena, podaci korisnika su i dalje tamo, osim ako nisu prepisani. Magnetni sloj koji sadrži podatke debeo je samo nekoliko nanometara. Svaka ogrebotina će verovatno potpuno ukloniti magnetni materijal u toj oblasti. Proizvođači diskova ne isporučuju rezervne delove tako da svaki deo mora da potiče sa identičnog “donatorskog” diska. Procena uspešnosti je bitna da bi spasavanje podataka bilo komercijalno održivo.

Zamena PCB

Zamena štampane ploče (PCB - printed circuit board) na hard disku sa funkcionalnom pločom sa donatorskog diska. Donatorska štampana ploča mora da sadrži veoma sličnu verziju PRML kanala za čitanje da bi postupak bio uspešan. Ukoliko nema drugih oštećenja ovo je veoma jednostavan način za spasavanje podataka sa hard diska.

Zamena firmera

Firmver upravlja ponašanjem, fabričkim podešavanjima i identitetom diska. Svaki disk ima fabrički instaliran firmver. Hardverska zamena firmvera izvodi se kada nije moguće zameniti PCB a firmver je oštećen. Spasavanje podataka nakon zamene zone firmvera izvodi se specijalnim softverima.

Head Stack zamena

Head Stack ili glava za čitanje podataka, predstavlja jedan od najvažnijih delova diska. Za zamenu oštećenih glava potreban je najviši nivo veštine. Glave su povezane preko vešanja i krakova na E-blok i prilikom transplantacije lako može doći do oštećenja. Head Stack zamena izvodi se u ekstreminim slučajevima oštećenja diska. Spasavanje podataka posle zamene glave je uvek neizvesno.

Kvarovi i spasavanje podataka sa SSD diska

Na prvi pogled čini se da su SSD diskovi pouzdaniji od HDD diskova, međutim treba imati u vidu da je prosečna starost SSD diskova 14,2 meseca dok HDD diskovi imaju prosečnu starost od 52,4 meseca. Na kraju svaki SSD se pokvari bez obzira koliki mu je životni vek. Postoji mnogo uzroka koji mogu dovesti do kvara na SSD disku.

 • Toplota - Iako SSD diskovi mogu da rade na velikim temperaturama oni su u stanju da generišu i konstantne temperature koje će dovesti do kvara.
 • Kvar firmvera - Problemi sa firmverom se dešavaju s vremena na vreme. Dešava se da čak i proizvođači izdaju upozorenje da je određenoj verziji firmvera potrebna popravka.
 • Zloupotreba - Najčešći oblik zloupotrebe je preterano trošenje SSD jedinice jer nije pravilno usklađena sa radnim opterećenjem.

SSD diskovi mogu iznenada da se pokvare, donoseći katastrofalne posledice, kao što je nepopravljiv gubitak podataka. Ovo je veliki nedostatak SSD diskova, zbog toga je od velike važnosti redovan servis računara i pravljenje rezerne kopije podataka.

 

Nakon suočavanja sa gubitkom podataka, prekinite svako korišćenje računara i pozovite servis računara. Imajte na umu da su oštećenja diskova trajnog karaktera i da produženi rad na oštećenom disku smanjuje verovatnoću spasavanja podataka.

Servis računara, laptopova, Kraljevića Marka 21

Podeli:

servis racunara

Kontakt podaci

BGDRC podaci

spasavanje podataka1
Acer
Asus
Dell
HP
Lenovo
apple
Samsung
Intel
AMD
sony
Asus
Dell
servis racunara
Call Now