office@bgdrc.com  
 Tel: 060 380 30 50 Ulica:Kraljevića Marka 21
Radno vreme servisa: Pon - Pet, 9:00h - 16:30h
laptop servis racunara
desktop servis racunara
servis racunara softver
servis racunara spašavanje podataka

BIOS-UEFI POPRAVKA

SERVIS BIOS I UEFI PLATFORMI

Servis računara BGD računarski centar vrši servis BIOS i UEFI platformi.

UEFI I BIOS su softveri niskog nivoa koji se pokreću kada pokrenete računar, pre pokretanja operativnog sistema. Bios je program koji mikroprocesor koristi da startuje računar, koristi hard diskove maksimalno do 2.2 TB, ranjiv je na napade i stoga prevaziđen. UEFI je modernije rešenje koje podržava veće diskove ima brže vreme pokretanja, više bezbedonosnih funkcija i grafički interfejz koji podržava miša.

servis racunara

BIOS

BIOS, (Basic Input/Output System) je osnovni deo računara. Kada se pokreće računar BIOS identifikuje različite delove hardvera kako bi omogućio da međusobno komuniciraju. Međutim, BIOS se ponekad može oštetiti tako da računar uopšte ne funkcioniše; sistem odbija da se pokrene ili računar ne može da se upali. Ako se nađete u ovoj ili sličnoj situaciji najbolje rešenje je da odmah pozovete BGD računarski centar, servis računara koji vrši popravke BIOS-a.

Da bi se izvršio proces inicijalizacije hardvera i kontrola prelaska na operativni sistem, računarima je neophodan ispravan osnovni sistemski firmver, tj. BIOS. Postoji mnogo uzroka koji mogu dovesti do neispravnog BIOS-a, najčešći su: oštećen BIOS, obrisan BIOS, loše konfigurisan BIOS. Takođe, neovlašćena modifikacija BIOS firmvera od strane zlonamernog softvera predstavlja značajne pretnje. Zbog jedinstvene i privilegovane pozicije BIOS-a u arhitekturi računara, oštećenja BIOS-a mogu ozbiljno da ugroze računar.

Jedan od scenarija mogu biti i promene parametara koje dovode do toga da BIOS prestane da radi. Zbog toga je najbolje da se BIOS popravka ili bilo kakva podešavanja ili servis BIOS-a obavljaju u servisu računara. Znaci i simtomi oštećenja BIOS-a identični su onima uzrokovanim drugim hardverskim kvarovima kao što su memorija ili matična ploča. Servis računara BGD računarski centar pre dijagnostikovanja kvara na BIOS-u otkloniće sumnju na druge hardverske kvarove.

Računarima sa oštećenim ili izgubljenim BIOS-om obično se ne učitava operativni sistem. U nekim slučajevima pri pokretanju prikazaće se poruka o grešci, u nekim se neće videti ništa. Ponekad matična ploča emituje niz zvučnih signala, koji su deo koda i obaveštenja o grešci BIOS-a. Da bi se rastumačile poruke i značenja ovih signala, potrebno je konsultovati dokumentaciju proizvođača BIOS-a ili servis računara. BIOS je kompleksan sistem koji se retko kvari a ako se to desi, popravku BIOS-a prepustite serviserima BGD računarskog centara.

UEFI

UEFI (Unified Extiesible Firmware Interface) je softverski interfejs dizajniran da zameni tradicionalni BIOS. Generalno, UEFI ima mnogo tehničkih prednosti u odnosu na BIOS ( GUI - Grafički korisnički interfejs koji podržava kontrolu mišem, boot i run-time servisi, nezavisni drajveri CPU, itd.) uključujući i moćne sigurnosne mehanizme ( secure boot, update, itd.). Sa druge strane UEFI tehnologija je u fokusu mnogih novih potencijalnih pretnji i predstavlja nove ranjivosti koje mogu dovesti do kvara.

Korišćenjem UEFI platforme sa onemogućenim „Secure Boot“ modom, otvara se prostor za greške. Takođe kada je „Secure Boot“ onemogućen UEFI je ranjiv na sajber napade. Malver je u stanju da ošteti UEFI platformu jednostavnim kopiranjem u direktorijumu EFI\Microsoft\Boot. Zlonamerni softver koji oštećuje UEFI može da se nađe i na drugim lokacijama: hard diskovi, fleš sa efi firmerom, ROM kartice za proširenje (poput video ili mrežnih adaptera). Čak i ako je „Secure boot“ opcija omogućena, sigurnost i integritet UEFI platforme nisu garantovani.

UEFI Secure implementacija može da pokrene nekoliko različitih konfiguracija, uključujući i one koje nisu podržane u orginalnoj platformi. Tradicionalni zastareli BIOS ne dozvoljava takvu optimizaciju. UEFI platforma za konfigurisanje omogućava korisniku da kreira niz podešavanja, ova fleksibilnost može negativno uticati na vreme pokretanja računara. Zbog toga se očekuje da mehanizam za pokretanje tj. UEFI platforma bude nadgledana od servisa u kom se održava računar. Promene na UEFI platformi ne smeju da ometaju proces pokretanja operativnog sistema.

UEFI je nezavisan od OS, podržava više ekstenzija i ima mogućnost poširivog interfejsa (EFI). U EFI ljusci mogu se pokrenuti EFI aplikacije kao što su pristup internetu, rezervne kopije, dijagnostički programi i skeneri malvera. Pristup UEFI-ju je putem specijalnih sekvenci tastera koji se vrše prilikom pokretanja računara. Najčešće se koristiti pritisak na određene tastere pre pokretanja sistema ali pristup je moguć i iz OS. Najsigurnije je da se UEFI podešavanja odrade u servisu računara pre instalacije operativnog sistema i da se ne vrši dalja manipulacija na UEFI platformi.

Pokretanje OS sa UEFI sistemom pretpostavlja upotrebu GPT-a. Podaci kritični za rad nalaze se na svakoj particiji, a GPT diskovi imaju rezervne particione tabele za redudantnost. Gubitak napajanja ili korišćenje pogrešnog ažuriranja tokom nadogradnje uglavnom je fatalno za UEFI. Zbog bitnosti i kompleksnosti UEFI sistema za sva podešavanja i popravke koristite usluge servisa računara BGD računarski centar.

UEFI-jem upravlja neprofitna korporacija tj. savez između dvanaest tehnoloških kompanija (AMD , American Megatrends , ARM , Apple , Dell , Hewlett Packard Enterprise , HP Inc. , Insyde Software , Intel , Lenovo , Microsoft i Phoenix Technologies) čiji se predstavnici nalaze u upravnom odboru. Orginalni EFI je razvio INTEL i korišćen je kao početna tačka za ostale UEFI verzije. Cilj je da se u potpunosti zameni zastareli BIOS kako bi se povećala sigurnost i izbegla svaka BIOS-UEFI popravka.

Redovan servis računara zaštitiće vaš BIOS ili UEFI od kvarova.

servis racunara

Podeli:

servis racunara

Kontakt podaci

BGDRC podaci

bios-popravka
Call Now